COVID Draaiboek


              COVID-DRAAIBOEK STEP BY STEP HULDENBERG (UPDATE 29/03/2021)


-13-jarigen (tot °2008)
•	Onze kleuters dansen indoor met de branddeuren open.
•	Kinderen van de lagere school sporten bij mooi weer buiten, bij regenweer indoor met de branddeuren open. 
•	Het dansen/turnen gebeurt in vaste bubbels van maximaal 10 kinderen, excl. begeleider
•	Contact is toegestaan, maar wordt in de mate van het mogelijke vermeden tijdens de danslessen. 
•	Er wordt aanbevolen om slechts 1 hobby te kiezen. 
•	We houden paaspauze van 29/03/2021 – 18/04/2021

13-19-jarigen (°2007-2002)
•	Indoor sporten is niet toegestaan.
•	Er wordt buiten gedanst in vaste bubbels van maximaal 10 jongeren, excl. begeleiders. Bij regenweer dansen we onder het overdekte gedeelte van de speelplaats van de gemeenteschool. 
•	Contact tijdens het sporten is in principe toegestaan, maar kan bij het dansen vermeden worden. We behouden daarom te allen tijde 1.5 m afstand. 
•	Er wordt aanbevolen om slechts 1 hobby te kiezen.

19+ (vanaf °2001) + jongeren indien niet in georganiseerd verband
•	Indoor sporten is niet toegestaan.
•	Buiten dansen kan in bubbels van maximaal 4 volwassenen, incl. begeleiders.
•	Contact is niet toegestaan, te allen tijde 1,5 m afstand houden.


Om de veiligheid van onze leden en hun contacten maximaal na te streven en mogelijke besmettingen te kunnen traceren houden wij ons aan volgende handelingen: 

1. Administratief: 
1.1. Wij dienen aanwezigheidsregisters (naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers) bij te houden van elke les. Voor de kinderen en jongeren die werden ingedeeld in een vaste bubbel vragen we daarom om afwezigheden steeds te melden in de whatsappgroep. Voor de groeplessen (18 plus) werken we met inschrijvingen per les en worden de aanwezigheden 3 weken bewaard. 

1.2. Medische gegevens is in de kader van de COVID-19 maatregelen een verplicht informatieveld voor elke deelnemer! Het is de verantwoordelijkheid van (de ouders van) elke deelnemer om medische risico’s aan te geven en in te schatten of het risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig is. 


2. Praktisch: 
De lessen beginnen steeds 5 minuten na de aangegeven tijdstippen om ontsmetten van materialen en indoorvloeren mogelijk te maken. Gelieve in de wagen te wachten indien U vroeger aanwezig bent en pas tegen het startuur naar de zaal, dansruimte te komen. 
 
2.1. Bij het brengen (en het ophalen) van kleuters en kinderen van de lagere school dragen de ouders steeds een mondmasker en houden ten alle tijden 1.5 meter afstand van andere ouders en kinderen. De ouders ontsmetten de handen en kijken erop toe dat de handen van de kinderen ontsmet worden bij het betreden en verlaten van de zaal. 

Er wordt steeds gebruik gemaakt van aparte ingangen en uitgangen. Deze worden per zaal en per bubbel gecommuniceerd via de WHATSAPP-groepen van elke BUBBEL.


SPORTZAAL DE KRONKEL: 
- Ingang via de grote ingang naast de cafetaria. 
- Uitgang via de branddeur aan de kant van de school (voor het achterste sportdeel), uitgang via de kant van de parking (middelste sportdeel).

CULTUURZAAL DEN ELZAS: 
- Ingang via het toiletgebouw (normale ingang). 
- Uitgang via de grote branddeuren (kant sportzaal de Kronkel). 
- Voor de kleuters geldt een aparte regeling die per groep werd gecommuniceerd (in en uitgang per BUBBEL langs dezelfde kant).

SPORTZAAL TER DIJLE SAR: 
- Ingang via de normale ingang
- Uitgang via de branddeur van de sportzaal

 
2.2. De deelnemers (+10 jaar) dragen steeds een mondmasker bij het toekomen en verlaten van het outdoor sportterrein. Bij mooi weer hebben de lessen plaats op de speelplaats aan de cultuurzaal. Bij slecht weer hebben de lessen plaats onder het afdak van de school. 

Bij start van de les mogen de deelnemers hun mondmasker uitdoen, uitgezonderd de lesgever – deze dient het mondmasker aan te houden. 

Gelieve na de les onmiddellijk het dansterrein te verlaten en niet te blijven rondhangen. 

2.4. Alle deelnemers komen toe in sportkledij. Er is geen mogelijkheid om zich om te kleden in de danszalen, toiletten of elders in de sporthal. 

2.5 Gelieve als ouder of begeleider de sportzalen en cultuurzaal niet te betreden. 

2.6. Gelieve toiletbezoeken zoveel mogelijk tot thuis te beperken. Na een toiletbezoek dienen de deelnemers hun handen grondig te wassen of opnieuw te ontsmetten alvorens terug te keren naar de les. 

2.8. De lesgevers zorgen voor: 

-	Het ontsmetten van gebruikte materialen en indoorvloeren met het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
-	Het ontsmetten van de muziekinstallatie voor en na elke les. 
-	Het ontsmetten van de banken waar de kinderen van de lagere school hun materiaal plaatsen
-	Het toekijken op het naleven van de afstandsregels bij 12 plus, plaatsing van persoonlijk materiaal in de eigen trainingszone. 

2.9. Maatregelen die steeds van toepassing zijn voor, na en tijdens de lessen: 

-	Was de handen of ontsmet de handen aan de alcoholgel-dispensers. 
-	Hoest of nies in een papierenzakdoek of in de binnenkant van de ellenboog. Zorg voor voldoende papieren zakdoeken voor je kind of voor jezelf als deelnemer en gooi deze na gebruik onmiddellijk in de vuilbak. 
-	Het dragen van mondmaskers (12+’ers) voor en na het sporten. 
-	Vermijd fysiek contact met anderen, houd steeds 1.5 meter afstand. 
-	Personen die ziek zijn of de laatste zeven dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst), mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.


3. Vragen, opmerkingen, melding van een besmetting? 

Contacteer na een positieve test zeker de coronaverantwoordelijke van onze club (zie onderstaande gegevens). Deze persoon zal met jou een lijst opstellen van team-/clubleden waarmee je contact hebt gehad (opdeling hoog/laag risico) i.f.v. contact tracing.


COVID-coördinator Step by Step Huldenberg vzw: 

Marsha Momerency, te contacteren via: 

Email: stepbystep.marsha@gmail.com 
GSM: 0497/453420